Profi Partner - PO IG 8.2


Działanie PO IG 8.2

PROFI PARTNER ARKADIUSZ BIŁOCHA
Ul. STOLARSKA 2 34-300 ŻYWIEC
NIP 5531454630


pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów
wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Tytuł projektu:

Informatyczna platforma B2B dedykowana dla automatyzacji procesów biznesowych
w obszarach dystrybucji i realizacjiprojektów
pomiędzy PROFI PARTNER BIŁOCHA ARKADIUSZ, a firmami partnerskimi.


Nr wniosku: WND-POIG. 08.02.00-24-095/14

W związku z powyższym firma  PROFI PARTNER ARKADIUSZ BIŁOCHA

ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego na dostawę oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B (dalej ZSI B2B) wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem i relacjami z Partneramiw firmie Zamawiającego oraz wykonania niezbędnych usług informatycznych i technicznych związanychz instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania oraz świadczenie gwarancji dla ZSI B2B.

 

Zapytania ofertowe związane w projektem do pobrania: