Profi Partner - Usługi - Montaż stolarki okiennej i drzwiowej


 

Montaż okien i drzwi dzielimy na 2 grupy:

    

  • Montaż standardowy na pianie montażowej i kotwach
  • Ciepły montaż okien i drzwi

 

Ciepły montaż okien i drzwi -  nazywany jest także montażem warstwowym, to sposób montażu pozwalający znacząco udoskonalić parametry izolacyjne miejsca styku okna z murem poprzez dodatkowe zabezpieczenie warstwy izolacji cieplnej.

W uproszczeniu polega ona na dodaniu dwóch warstw izolacyjnych: zewnętrznej i wewnętrznej, składających się z taśm: paroszczelnej - wewnętrznej, oraz paroprzepuszczalnej - zewnętrznej. Do montażu tą metodą należy zatrudniać wyłącznie wykwalifikowane ekipy, gdyż prace wymagają doświadczenia i precyzji. Wystarczy pomylić warstwy lub ułożyć je nieodpowiednią stroną, by zniweczyć efekt, a nawet znacznie sobie zaszkodzić – odwrócenie procesu dyfuzji pary wodnej będzie skutkowało zagrzybieniem i przyspieszonym niszczeniem muru i stolarki.

Równie ważne jest przygotowanie powierzchni ościeża. W procesie ciepłego montażu wykorzystywane są folie w postaci taśm przylepnych oraz taśmy rozprężne, które mają zupełnie inne wymogi niż sama pianka montażowa – można je trwale zamocować jedynie do równego i gładkiego podłoża. 

 

Ciepły parapet - Profile ciepłego parapetu wykonane są ze styropianu EPS, lub styroduru XPS, parapety takie eliminują problem przedmuchów między oknem a parapetem i likwidują powstawanie w tych miejscach mostków termicznych, ograniczają zatem w znaczący sposób straty ciepła. Ponadto zapobiegają powstawaniu zawilgoceń. Profile stanowią jednocześnie oparcie dla parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. Są łatwe w montażu.

 


 

 

 

Ciepłe parapety montażowe wykonane są z materiału XPS produkcji Synthos, taśma rozprężna Iso-Bloco HF produkcji ISO-Chemie , listwa wewnętrzna wykonana z PVC

Ciepły montaż w warstwie ocieplenia - Polega na wysunięcie okna w warstwę ocieplenia,jest to sposób na ograniczenie strat ciepła, jakie powstają na styku ramy z murem. W tego typu ciepłym montażu okna najważniejsze jest znalezienie sposobu na jego stabilne  podparcie i uszczelnienie go wokół ramy.

 

Ciepłe okna są ciężkie, gdyż mieszcza w sobie pakiety 3 lub 4 szybowe. Okna wysunięte w ocieplenie muszą się pewnie opierać na elementach przytwierdzonych do muru i można je zamontować na 2 sposoby:

  • na specjalnych kotwach lub specjalnych konsolach wsporczych przykręconych do ściany, oraz uszczelnionych pianą montażową.
  • na profilach klejonych do muru i uszczelnionych ich taśmą rozprężną. Profile instalacyjne, na których opiera się okno, mają przekrój trójkątny. Są wykonane ze sztywnego poliuretanu z dodatkami.