Profi Partner - Usługi - Osuszanie budynków - Najczesciej zadawane pytania


 


Najcześciej zadawane pytania:


Elektroosmoza - osmoza, która zachodzi pod wpływem przyłożonej różnicy potencjału elektrycznego. Zjawisko to zachodzi w sposób zależny od kształtu i rodzaju ośrodka, a także rodzaju cząstek rozpuszczonych. Polega na ruchu całego ośrodka, czyli fazy rozpraszającej układu koloidowego, w stosunku do fazy rozproszonej. Zjawisko to zachodzi na błonach półprzepuszczalnych, które będąc nieprzepuszczalnymi dla fazy rozproszonej unieruchamiają ją na swej powierzchni. W tych warunkach zdolność poruszania się pod wpływem pola elektrycznego ma tylko faza rozpraszająca.

 
 

 

Mury starych budynków zazwyczaj nie posiadają jakiejkolwiek izolacji zarówno poziomej jak i pionowej lub uległa ona uszkodzeniu. Problem braku izolacji dotyczy również nowych budynków, gdzie przez błędy architektoniczne lub konstrukcyjne (budowlane) dochodzi do ciągłego zawilgocenia murów. Izolacja pionowa i pozioma zapobiega absorbowaniu wody gruntowej przez fundamenty murów budynków. W przypadku jej braku lub uszkodzenia woda wnika w kanaliki powietrzne materiału budowlanego. Ilość tych kanalików, zwanych kanałami kapilarnymi (popularnie kapilary), zależy od porowatości materiału budowlanego. Cegła, kamień wapienny oraz zaprawa murarska szczególnie dobrze chłoną wodę, ponieważ ilość kanałów kapilarnych dochodzi w nich aż do 25% masy. A w takim przypadku mur w zetknięciu się z wodą zachowuje się jak gąbka chłonąca wodę – efekt ten nazywamy podciąganiem kapilarnym.
 

 

Standardowymi sposobami są:

 

  • Iniekcja krystaliczna - polegają na wlewaniu roztworu środków chemicznych we wcześniej wywiercone pod pewnym kątem do poziomu podłogi otwory, w odstępach co 10–15 cm, które wnikają w ścianę i po krystalizacji tworzą warstwę izolującą.


Wadą owego systemu jest trudność uzyskania dokładnej i szczelnej izolacji szczególnie gdy mamy do czynienia z bardzo mokrymi, niejednorodnymi czy grubymi lub murami. Jeżeli ściana ma duże zawilgocenie, problemem jest wypełnienie kapilar wprowadzanym roztworem, ponieważ są one już wypełnione wodą zawierającą sól mineralną. Dodatkową niewiadomą jest trwałość takiej izolacji. Zastosowanie takiego rozwiązania nie przewiduje w żadnym przypadku wstępnego osuszania ani odsalania murów.
 

  • Podcinanie fundamentów – są różne metody podcinania:


a. Metoda wciskania nierdzewnej blachy metalowej. W tej metodzie wprowadza się na tzw. zakładkę nierdzewną blachę falistą lub fałdową o falach lub fałdach biegnących prostopadle do lica muru. Blachy wprowadza się za pomocą specjalnych pras lub młotów udarowych. Do krótkich odcinków ścian i murów do grubości 40 cm - młot pneumatyczny.

b. Metoda ręcznego podcinania murów ceglanych poprzez wykuwanie cegieł. Podcięcia dokonuje się do grubości 60cm.

c. Metoda podcinania mechanicznego polega na poziomym przecięciu muru piłą łańcuchową, sznurową lub tarczową, ewentualnie strugą mieszanki cieczy o ciśnieniu 35MPa z piaskiem kwarcowym.

Metody te wiążą się z bardzo dużym nakładem prac a co za tym idzie z wysokimi kosztami. Dodatkowo, jeżeli mamy problem z nieszczelną izolacją poziomą musimy także podcinać wewnętrzne ściany budynku. Znacznym problemem pozostaje sposób „ominięcia” instalacji elektrycznych gazowych czy wodno-kanalizacyjnych znajdujących się w budynku. Metoda ta ma ograniczenia. Jeśli w murze, w warstwie, którą chcemy podcinać, znajdują się kamienie, koszt prac zwiększa się - jeśli występują w niej elementy metalowe, przeprowadzenie prac jest niemożliwe.

Opisane powyżej metody mają jeszcze kilka wad. Zarówno przy iniekcji jak i przy podcinaniu, nie osuszamy budynku, lecz odcinamy dopływ wilgoci, zamykając jednocześnie wilgoć, która już jest w ścianach. Wilgoć ta zostanie naturalnie usunięta poprzez proces naturalnego wysychania, jednak może to być bardzo długotrwałe a w pomieszczeniach nadal mogą się rozwijać grzyby i utrzymywać zapach stęchlizny. Poza tym wszystkie te metody są inwazyjnymi (czyli powodujące mechaniczną ingerencję w osuszane mury) i naruszają do tej pory stabilną konstrukcję budynku. Metody te wiążą się oczywiście z wykonaniem dużej ilości prac „porządkowych”.

 

 

System ELEKTROOSMOZY BEZPRZEWODOWEJ osusza mury a po wysuszeniu nie pozwala na ich powtórne zawilgocenie (sole zawarte w wodzie krystalizują zamykając kanaliki), tworząc i jednocześnie zastępując izolację. Dodatkowo koszty osuszania są nieporównywalnie mniejsze w stosunku do metod tradycyjnych.
 

System ELEKTROOSMOZY BEZPRZEWODOWEJ poprzez fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie, natężeniu i częstotliwości nieustannie wypycha wodę z fundamentów, co jednocześnie blokuje możliwość ponownego podciągania kapilarnego.

 

 

Ilość oraz wartość urządzeń, niezbędnych do osuszenia Państwa obiektu, określana jest indywidualnie dla danego obiektu przez naszego doradcę po uwzględnieniu wymiaru budynku/pomieszczenia grubość zewnętrznych i działowych ścian, stopnia zawilgocenia, i zasolenia, użytych do budowy materiałów itp. Na życzenie oferta cenowa przekazywana jest w formie pisemnej.

 

Tak.

Liczne badania potwierdzone wydanym Atestem Higienicznym poświadczą, iż system ELEKTROOSMOZY BEZPRZEWODOWEJ nie wywiera negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko biorąc pod uwagę jako czynnik szkodliwy, jakim jest pole elektromagnetyczne.
 

 

System osusza ściany do poziomu gruntu. Mury zewnętrzne są osuszane z efektywnością zależną od miejscowych warunków tj. poziomu wód gruntowych, grubości ścian, rodzaju użytych materiałów, istnieniu izolacji pionowej, odwodnieniu, itp. Mury wewnętrzne piwnic osuszane są bez konieczności wykonywania izolacji pionowej pod warunkiem wyeliminowania działania wody pod ciśnieniem hydrostatycznym.