Profi Partner - Usługi - Osuszanie budynków


 

Wykonujemy roboty izolacyjne, osuszanie budynków oraz odgrzybianie pomieszczeń. Działamy w obiektach, które zostały zawilgocone wskutek kapilarnego pociągania wody z gruntu, przy braku izolacji poziomej lub pionowej. Elektroosmoza jest licencjonobiorcą szeregu patentów krajowych oraz zagranicznych związanych z wykonywaniem robót izolacyjnych.

Oferujemy elektroniczny bezprzewodowy system osuszania murów oraz usługi:
 odgrzybianie,
 izolacje wodochronne,
 blokada przeciwwilgociowa,
 bezinwazyjne osuszanie budynków wg najnowocześniejszych technologii.

 

ELEKTROOSMOZA BEZPRZEWODOWA
Bezprzewodowy elektroniczny system osuszania murów ElektroAqua

Zasada działania
Aparat ElektroAqua pracuje bez mechanicznej ingerencji w substancje osuszanej budowli (kamień, cegła, beton itp.). Urządzenie emituje bardzo małe fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie, natężeniu i częstotliwości, powodując powstanie odwróconego dynamicznego zjawiska. Jest to elektroosmoza, czyli ruch cząsteczek wody w kapilarach w kierunku ziemi. W wyniku tego zjawiska wstrzymany jest proces podciągania wody do góry przez kapilary muru. Następuje osuszanie ścian.

Czas osuszania budynku jest uzależniony od stanu początkowego zawilgocenia, stopnia zasolenia, grubości muru, rodzaju materiału i może trwać od 2 do 36 miesięcy.

Urządzenie montuje się na stałe podczas normalnej eksploatacji budynku, bez względu na porę roku. Można umieścić go na ścianach budynku, w piwnicy lub na parterze w miejscu centralnym tak, aby w promieniu działania znalazł się cały obiekt. Aparat ElekroAqua montowany jest zazwyczaj powyżej strefy zawilgocenia.

Po osuszeniu obiektu aparat nadal działa spełniając rolę zarówno izolacji pionowej, jak i poziomej, zapobiegając ponownemu zawilgoceniu budynku. Urządzenie pobiera minimalną ilość energii elektrycznej. Koszt eksploatacji w przybliżeniu wynosi około 1 zł miesięcznie.

 

OPIS METODY -  elektroniczny bezprzewodowy system osuszania murów
Proces osuszania osiąga się poprzez montaż urządzenia osuszającego, które pracuje bez mechanicznej ingerencji w substancję osuszanej budowli /kamień, cegła, beton itp./.

Urządzenie emituje bardzo słabe fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie, natężeniu, częstotliwości itp. powodując powstanie odwróconego dynamicznego zjawiska elektroosmozy tj. : ruchu cząsteczek wody w kapilarach w kierunku ziemi. W wyniku powyższego zjawiska wstrzymany jest proces podciągania wody do góry przez kapilary muru. Następuje osuszanie ściany.

Okres osuszenia budynku jest uzależniony od stanu początkowego zawilgocenia, stopnia zasolenia, grubości muru, rodzaju materiału i może trwać już od 3 miesiący.

Urządzenie montuje się na stałe podczas normalnej eksploatacji budynku, bez względu na porę roku - na ścianach budynku, w piwnicy lub na parterze w miejscu centralnym tak aby w promieniu działania znalazł się cały obiekt. Urządzenie montowane jest zazwyczaj powyżej strefy zawilgocenia.

Po osuszeniu obiektu aparat nadal działa spełniając rolę izolacji pionowej jak i poziomej zapobiegając ponownemu zawilgoceniu budynku. Urządzenie pobiera minimalną ilość energii elektrycznej, gdzie koszt eksploatacji wynosi około 1 zł miesięcznie.

Co to jest podciąganie kapilarne?
Mury starych budynków zazwyczaj nie posiadają jakiejkolwiek izolacji zarówno poziomej jak i pionowej lub uległa ona uszkodzeniu. Problem braku izolacji dotyczy rownież nowych budynków, gdzie przez błędy architektoniczne lub konstrukcyjne (budowlane) dochodzi do ciągłego zawilgocenia murów. Izolacja pionowa i pozioma zapobiega absorbowaniu wody gruntowej przez fundamenty murów budynków. W przypadku jej braku lub uszkodzenia woda wnika w kanaliki powietrzne materiału budowlanego. Ilość tych kanalików, zwanych kanałami kapilarnymi (popularnie kapilary), zależy od porowatości materiału budowlanego. Cegła, kamień wapienny oraz zaprawa murarska szczególnie dobrze chłona wodę, ponieważ ilość kanałów kapilarnych dochodzi w nich aż do 25% masy. A w takim przypadku mur w zetknięciu się z wodą zachowuje się jak gąbka chłonąca wodę – efekt ten nazywamy podciąganiem kapilarnym.

Definicja:

Elektroosmoza - osmoza, która zachodzi pod wpływem przyłożonej różnicy potencjału elektrycznego. Zjawisko to zachodzi w sposób zależny od kształtu i rodzaju ośrodka, a także rodzaju cząstek rozpuszczonych. Polega na ruchu całego ośrodka, czyli fazy rozpraszającej układu koloidowego, w stosunku do fazy rozproszonej. Zjawisko to zachodzi na błonach półprzepuszczalnych, które będąc nieprzepuszczalnymi dla fazy rozproszonej unieruchamiają ją na swej powierzchni. W tych warunkach zdolność poruszania się pod wpływem pola elektrycznego ma tylko faza rozpraszająca.